Malika Skin respecteert en beschermt jouw privacy; zorgt ervoor dat jouw privacy en de beveiliging daarvan de aandacht krijgt en heeft die het behoeft. Dit betekent dat Malika Skin uitsluitend en alleen met een betrouwbare partners samenwerkt. Malika Skin stuurt je alleen gericht communicatie in de vorm van nieuwsbrieven die productinformatie, behandelingen en of acties communiceren, mits je dit hebt aangegeven. Het is mogelijk jouw voorkeuren te allen tijde aan te passen.
Malika Skin zal jouw gegevens nooit aan derden verkopen of aanbieden.

Als Malika Skin jouw persoonsgegevens verzamelt, omdat jij deze hebt ingevuld en hebt achtergelaten bij ons, gebruikt Malika Skin deze gegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Malika Skin is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Malika Skin, Malika Vonk, Varkensmarkt 1, 5081 CP Hilvarenbeek

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens omvatten alle informatie of stukjes informatie waarmee het mogelijk is jou te identificeren. Tevens kunnen het ook unieke identificatoren omvatten zoals IP-adres of MAC-adres van jouw apparatuur, evenals cookies.

Welke gegevens verzamelt Malika Skin en hoe gebruikt Malika Skin deze?

Klant is koning bij Malika Skin. Malika Skin komt graag in contact met jou, wil je beter leren kennen, zodat de behandelingen en verzorgingsproducten en het advies daadwerkelijk op maat gemaakt kunnen worden. Malika Skin merkt ook dat klanten het prettig vinden contact te zoeken of te hebben met het team van de schoonheidssalon. Er zijn dus meerdere manieren waarop jouw gegevens worden verzameld; digitaal (website), schriftelijk (intake) en mondeling.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Wat doet Malika Skin met jouw gegevens

 • Malika Skin markeert verplichte velden m als we deze gegevens nodig hebben omdat je een product hebt aangeschaft en Malika Skin deze moet afleveren;
 • Malika Skin biedt jou de service waar je om gevraagd hebt (bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief)
 • Maliak Skin voldoet aan de wettelijke eisen (bijvoorbeeld het versturen van een factuur)

Als je de gegevens die Malika Skin nodig heeft niet verstrekt kan dit gevolgen hebben voor de capaciteit van Malika Skin om deze producten of diensten te leveren.

Malika Skin biedt jouw gegevens nooit aan derden en verkoopt deze ook nooit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@malikaskin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waar slaat Malika Skin jouw gegevens op?

Malika Skin bewaart jouw persoonsgegevens alleen zolang nodig en voor het bestemde doel waarvoor deze initieel opgeslagen zijn; om in jouw behoeften te voorzien of om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Malika Skin hanteert de volgende criteria om de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens vast te stellen:

 • Indien je producten, behandelingen bij Malika Skin hebt genoten en aangeschaft, bewaart Malika Skin jouw persoonsgegevens zolang de contractuele relatie duurt;
 • Indien je deelneemt aan een actie, kortingsactie op product of behandeling of Member-Get-Member bewaart Malika Skin jouw persoonsgegevens zolang de actie duurt;
 • Indien je contact met Malika Skin opneemt om een vraag te stellen bewaart Malika Skin je persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om jouw vraag te beantwoorden/verwerken;
 • Als je een account aanmaakt (webshop) bewaart Malika Skin je persoonsgegevens totdat je verzoekt deze te verwijderen;
 • Indien er cookies op jouw computer worden geplaatst bewaart Malika Skin deze zolang als nodig is om doelen te behalen (bijv bij webshop: winkelmandcookies).

Zodra Malika Skin jouw persoonsgegevens niet langer nodig heeft, worden ze uit het systeem verwijderd of geanonimiseerd zodat jouw identiteit niet meer zichtbaar is.

Zijn jouw persoonsgegevens veilig?

Malika Skin streeft ernaar jouw persoonsgegevens beveiligd te houden en alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen. Malika Skin legt betrouwbare derden die jouw persoonsgegevens voor haar verwerken de contractuele plicht op hetzelfde te doen.

Malika Skin doet er alles aan jouw persoonsgegevens te beschermen en maakt, zodra zij jouw persoonsgegevens heeft ontvangen gebruik van strikte procedures en beveiligingsfeatures in een poging om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Omdat de verzending van informatie via internet niet volledig beveiligd is kan Malika Skin de veiligheid van jouw gegevens die naar de website van Malika Skin worden verzonden niet garanderen. Elke verzending is daarom voor jouw eigen risico.

Links naar website van derden en social login

De website www.malikaskin.com kan links bevatten van en naar websites van partnernetwerken (bijv Peggy Saris), adverteerders (bijv !QMS). Als je een link naar een van deze websites volgt, wees er dan bewust van dat deze websites een eigen privacybeleid hanteren en dat Malika Skin niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dit beleid. Stel jezelf op de hoogte van dit beleid alvorens je jouw persoonsgegevens op deze websites achterlaat.

Het kan zijn dat Malika Skin je de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van je social media login. Als je dit doet, bedenk dan dat je jouw profielgegevens met Malika Skin deelt, afhankelijk van de instellingen van jouw social media platform. Ga naar het betreffende social media platform en neem de privacyverklaring daarvan door zodat je weet hoe jouw persoonsgegevens in deze context worden gedeeld en gebruikt.

Contact

Mocht je vragen hebben of aanvullende informatie wensen naar aanleiding van deze privacyverklaring neem dan contact op met Malika Skin; per mail info@malikaskin.nl of telefonisch 013-5055201. Uiteraard is het ook mogelijk een brief te sturen naar Malika Skin, Varkensmarkt 1, 5081 CP, Hilvarenbeek graag ter attentie van Malika Vonk.